GRUPPO T.T.N.

Friulforgia

Forgiatura | Lavorazioni Meccaniche

T.T.N. S.p.A.

Vedita Acciai | Trattamenti Termici | Lavorazioni Meccaniche

T.T.N. Veneta S.r.l.

Trattamenti Termici | Rivestimenti

T.T.N. Piemonte S.r.l.

Trattamenti Termici

C.R.T. S.r.l.

Trattamenti Termici | Rivestimenti